Phun thêu thẩm mỹ

Permanent makeup, Eyebrow Microblading EmbroideRy
Menu Liệu trình Đơn giá
Điêu khắc chân mày

Eyebrow Microblading.

3.600.000
Phun mí mở tròng công nghệ Hàn Quốc

Eyeliner.

1.500.000
Phun môi công nghệ Hàn Quốc

Permanent coloring lips.

5.000.000
Tẩy thâm môi

Recover Uneven Lipskin Tone.

3.500.000