Liệu trình triệt lông vĩnh viễn

Permanent hair removal with advance technology
Menu Liệu trình Đơn giá
Nách

Underarm.

6 buổi 2.000.000
Mép

Upperlip.

6 buổi 1.500.000
Toàn mặt

Face.

6 buổi 2.000.000
Bikini

Bikini.

6 buổi 3.000.000
Nửa tay

Half arm.

6 buổi 2.500.000
Full tay

Full arm.

6 buổi 4.000.000
Nửa chân

Half leg.

6 buổi 3.000.000
Full chân

Full leg.

6 buổi 5.000.000
Lưng

Back.

6 buổi 4.000.000
Bụng

Belly.

6 buổi 3.000.000
Toàn thân

Full body.

6 buổi 16.000.000